Vaníček/Rops — Charaktery

“… jako mezi postmoderními lidmi není možná smysluplná interakce, tak vymýšlení dějů, zápletek a narace v literatuře je od kořene lží a kýčem. Dekonstrukce velkých vyprávění historie se prožrala až k jednotlivci a jeho každodennosti. Autentická próza dneška je prózou bez děje.”

můžeš mě mlátit jak chceš
stejně si mě jednou vezmeš

/Oběť Padesáti odstínů šedi/