Knihy


Vydali jsme


rubato / próza

rubato / poezie

rubato / eseje

Připravujeme

Kjell Askildsen Povídky. Překlad Eva Kecková.
Mary Butts Vyzbrojena bláznovstvím (Armed with Madness, 1928). Překlad Jaroslav Hronek.
Osman Lins Avalovara (Avalovara, 1973). Překlad Vlasta Dufková.
Ghérasim Luca  Lov slov. Překlad Petr Janus.
Milan Nápravník Avantgarda a iluze.
Milan Nápravník Dům dýmu.
Milan Nápravník Resumé o zběsilosti.
Kurt Schwitters Výbor z textů. Překlad Pavel Novotný.
Vitomil Zupan — Leviatan (Levitan, 1982). Překlad Anjuša Belehar a Petr Janus.