Anna Maria Ortesová — Žalostící stehlík

Román Anny Marie Ortesové Žalostící stehlík (1993) je příběhem tří mužů ze Severu — knížete Nevilla, obchodníka Nodiera a sochaře
Duprého —, kteří přijíždějí do barvami hýřící Neapole napoleonské doby, aby se zde setkali se svým osudem. Na první pohled je tu evokován idylický čas konce 18. století, dosud jen málo dotčený Velkou revolucí, čas, v němž je místo pro bizarní kompars, dobré city a rokokově senzuální vychutnávání života. Tento svět je však, jak se záhy ukazuje, velmi křehký a má svůj fantastický a mysteriózní rub. Na širokém plátně plyne nakonec před našima očima anarchický proud stále přepisovaných obrazů, jejichž úběžníkem je mytická figura Stehlíka: nedefinovatelné bytosti, jež je hlasem nejednoznačných životních energií, radostí i bolestí, a má nejblíže k těm, jejichž prosté bytí a intuitivní vnímání života dosud nepohltila racionální civilizační schémata. 

Anna Maria Ortesová (1914—1998) je vedle Elsy Morantové nejvýznamnější italskou spisovatelkou druhé poloviny 20. století. Debutovala ještě ve třicátých letech prózami ve stylu „magického realismu“, prošla fází poválečného neorealismu a poté se orientovala k psychologizující autobiografické próze. V posledním období své tvorby napsala tři vrcholné romány Leguánka (1965), Žalostící stehlík (1993) a Alonso a vizionáři (1996), v nichž znovu uplatnila svůj dar fantastické fabulace a realizovala zcela osobní poetiku.

vyšlo 12 | 2019
ISBN 978-80-87705-77-3
512 stran, doporučená maloobchodní cena: 560,-Kč

Překlad: Jiří Pelán

UKÁZKA