Petr Steiner — Václav Havel a invaze do Iráku /se stálým zřetelem k sovětské okupaci Československa 1968/

Při letmém pohledu na titulní stránku svých oblíbených novin 21. srpna 1968 běžný čtenář sovětské Pravdy patrně přeskočil tak důvěrně mu známé heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“ v hlavičce listu, ale zpráva, která znenadání přidala tomuto heslu na žhavé aktuálnosti, mu rozhodně uniknout nemohla: „TASS je zplnomocněn prohlásit,“ sdělovalo oficiální komuniké typicky sovětským newspeakem, „že straničtí a vládní činitelé Československé socialistické republiky se obrátili na Sovětský svaz a další spojenecké vlády s prosbou o poskytnutí neodkladné pomoci našemu bratrskému lidu Československa, včetně pomoci ozbrojenými silami. Tato žádost byla vznesena, protože existující socialistický řád a ústavou dané právní uspořádání v Československu jsou ohroženy kontrarevolučními silami, které se spolčily s vnějšími silami nepřátelskými socialismu.“

O nějakých třicet pět let později se na ohlasové stránce jiných novin — jejichž světonázorová orientace je v tom nejpříkřejším rozporu s tou, k níž se kdysi hlásila stará dobrá Pravda — objevil dopis, který si svým tónem morálního povýšenectví a agresivity s tím prvním nikterak nezadal. 30. ledna 2003 jej s podpisy osmi evropských státníků otiskl The Wall Street Journal pod titulem „United We Stand“ („Jsme sjednoceni“).

„Polemika je vedena v marx-engelsovském duchu… je zajímavé, že i v ušlechtilém prostředí Pensylvánie kvete paroubkovština.“
Bohumil Doležal, Neviditelný pes, 6 . 11. 2007
„Se zájmem jsem se začetl do eseje Petera Steinera… Musíte mi věřit, že to říkám nerad, ale po radostném očekávání následovalo trpké zklamání.“
Jiří Staněk, Britské listy, 23. 8. 2005
„Steiner zkoumá morální dvojznačnost Havlovy počáteční podpory invazi.“
Charles Sabatos, Europe-Asia Studies, 2008

vyšlo 08 | 2014
ISBN 978-80-87705-17-9
32 stran, ofsetový tisk, doporučená maloobchodní cena: 95,-Kč
ROZEBRÁNO

UKÁZKA

OHLASY

„Studie Petra Steinera (…) má sílu demystifikace. Je mimo jiné dekonstrukcí havlovského mýtu. Autor přitom nedělá nic jiného, než že pečlivě analyzuje a srovnává texty. Praktikuje literární vědu, aniž by sahal k nějakým revolučním metodologickým postupům. (…) Petr Steiner je dalek toho, aby Václava Havla nebo Vasila Biľaka soudil. Moralizování je nejpokleslejší forma kritiky. Avšak jeho literárněvědná analýza a interpretace není samoúčelným mechanismem, uzavřeným hodinovým strojkem. Nepředstírá neutrální hledisko. Je angažována svým vnitřním příběhem, reflexí literárně a politicky činné osobnosti, která v mnoha aspektech určovala českou politiku i její hodnotové směřování po roce 1989.“

Literárněvědná demystifikace Václava Havla; Román Kanda, Deník referendum, 5. 12. 2014