Piotr Rawicz — Krev nebe

Krev nebe je prvním románem o holokaustu vydaným ve francouzštině. Příběh, jejž vypravěč v poválečné pařížské kavárně extrahuje z nesourodých zápisků jistého Borise (jímž je autor sám), nás sevře mezi dva břehy – život a smrt, krásu rafinovaného literárního prožitku a hrůzu jen letmo popisované, avšak o to působivější skutečnosti. Borisova obřízka, Hospodinovo znamení života, se stává jeho zhoubou, a jako se mezi smrtí a životem neotevírá třetí prostor, je i tato kniha kondenzátem rozporu každé lidské bytosti a příběh by se mohl odehrát kdykoli, kdekoli a komukoli z nás. Jednotlivá slova by nemohla dostatečně vyjádřit žádnou z popisovaných zkušeností, ale mistrně namíchaná směs narativních úseků, básní a obrazotvorných pasáží umožňuje čtenáři, aby porozuměl tísni neoddělitelné od lidského údělu.

Piotr Rawicz (1919–1982) se narodil ve Lvově ve vzdělané židovské rodině. Po anexi Lvova Sověty a zahájení nacistických protižidovských represí se mu podařilo se ženou uprchnout. Po roce byl však zatčen a deportován do Osvětimi, kde se mu díky falešným dokladům, smyšlené historce o původu obřízky a árijskému vzezření dostalo statutu politického vězně. V roce 1947 se ženou emigroval do Francie. Román Krev nebe (1961) mu otevřel dveře literárního světa a vynesl mu úspěch (Prix Rivarol); ostrá kritika revolučních idejí v roce 1968 ho postavila stranou literárního dění. V roce 1982, krátce po smrti své ženy, spáchal sebevraždu. Zanechal po sobě množství nevydaných spisů.

vyšlo 4 | 2017
ISBN 978-80-87705-47-6
358 stran, doporučená maloobchodní cena: 340,-Kč

Překlad: Veronika Matiášková

UKÁZKA

FullSizeRender