Luboš Svoboda — Rád čichám ke zvířatům, která jsi vycpala ty

Básnická sbírka obsahuje texty z let 2014–2022. Autor se zabývá nejen všednodenností v digitální kultuře a zkoumá, jak se popisnost jazyka komprimuje, je-li vztažena k digitalitě, ale píše i o ránech, probouzení či vztazích. Vzájemné prostupování těchto dvou poloh lidské identity tvoří rámec všech základních všedních situací, jejichž je technologie novým slovesem, hybatelem či filtrem.

Luboš Svoboda (*1986) je básník a šéfredaktor platformy pro současnou poezii Psí víno. Žije v Praze. Vydal sbírky Vypadáme, že máváme (Fra, 2014) a M-a-n-u-e-l-l-e Arbeit (Hochroth, 2022). Pracuje pro Národní knihovnu, kde se zabývá webovou archeologií.

vyšlo 08 | 2023
ISBN 978-80-88641-01-8
84 stran, doporučená maloobchodní cena: 250,-Kč

UKÁZKA